Προπονητές

  Προπονητής
MONROY ZAMITH PIEDADE PEREIRA JAIME FILIPE
 
Προπονητής
TODOLI VIRGILI
SALVADOR
Γυμναστής
DAS NEVES CRAVEIRO RODRIGUES JOAO MIGUEL

Αναλυτής

MATEOS BARBA PEDRO
Προπονητής Τερμ.
ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Προπονητής Τερμ.
ΚΙΣΑ ΟΜΕΡ ΚΟΡΑΪ