Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η λειτουργία του Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε. να αποτελεί υπόδειγμα στο χώρο του ελληνικού Ποδοσφαίρου.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

  • στην προσπάθεια για δημιουργία ενός περιβάλλοντος ιδανικού για τους ποδοσφαιριστές
  • στην επένδυση στις ακαδημίες
  • στη διατήρηση άριστη κατάσταση, και διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων
  • στην τήρηση όλων των απαιτήσεων των εποπτευουσών αρχών
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • μηδενισμός των προβλημάτων στη λειτουργία της ομάδας
  • μηδενισμός των προβλημάτων σε σχέση με τις εποπτεύουσες αρχές
  • μείωση των παραπόνων των φιλάθλων
  • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των μελών της ομάδας
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας