Ο δ/νων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος του ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ Τάσος Γιαμουρίδης οφείλει αλλά και επιθυμεί, πέραν της συγχαρητήριας ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ μεταξύ άλλων και για την αστυνομική δ/νση Πειραιώς για την άψογη τέλεση των καθηκόντων της στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού αγώνος ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ της 9-5-2021, να εκφράσει τις προσωπικές του ευχαριστίες και να καταθέσει την εκτίμησή του για τον Ταξίαρχο της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά κ. Κωστάζο Πρωτεσίλαο, επιμελεία του οποίου ελήφθησαν και εφαρμόστηκαν άψογα τα μέτρα τάξης του ανωτέρω αναφερομένου ποδοσφαιρικού αγώνα.

Μετά τιμής 

ο Δ/νων Σύμβουλος

του ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ