Τεχνικό Επιτελείο

Τεχνικός Διευθυντής

 

Τσαλίκης Κώστας
Team Manager