Τεχνικό Επιτελείο

Παπαδημητρίου Γιάννης
Τεχνικός Διευθυντής

 

Τσαλίκης Κώστας
Team Manager