Προπονητές

Rastavac Milan
Προπονητής

De Souza Luciano
Βοηθός Προπονητή
Ilic Dragan
Βοηθός Προπονητή

 

Σιδερίδης Τάσος
Γυμναστής

Μαλαδένης Αλέκος
Προπονητής Τ/Φ
Μαλαδένης Γιώργος
Προπονητής Τ/Φ