Προπονητές

  Προπονητής JAIME MONROY  
Προπονητής TODOL VIRGILI SALVADOR Προπονητής HORST GUIDO HOFFMANN Προπονητής Τερμ. ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Προπονητής Τερμ. ΚΙΣΑ ΟΜΕΡ ΚΟΡΑΪ Γυμναστής DAS NEVES SOAO MIGUEL Αναλυτής MATEO PEDRO