Μας μεγαλώνουν…. Μας μικραίνουν…. THATS LIFE στον όμορφο κι αγγελικά πλασμένο ποδοσφαιρικό κόσμο της Ελλάδας.

Η συνέχεια σε πολύ λίγο καιρό στους «δέκτες σας».