Α: “Σσσσσ… Μην μιλάτε…”

Β: “Μα σας παρακαλώ, δεν βλέπετε τι γίνεται;;;;”

Α: “Σσσσσ… Μην μιλάτε, γιατί θα δείτε χειρότερα.”

Β: “ΟΚ, ΟΚ SIR! Sorry to bother you.”