Να σας συστήσω:

– Από εδώ ο κ. Παπαδόπουλος.

– Από εδώ το αίσθημά μου.

Bonsoir Mr. Papadopoulos.